Hjemmekontor

Hva er hjemmekontor?

Hjemmekontor

Mange arbeider hjemmefra hele eller deler av tiden. Hvis man har et eget rom i hjemmet som er satt av til inntektsbringende arbeid, så kan det kvalifisere til et skattefradrag. Det gjelder imidlertid ikke dersom man har hjemmekontor fra stua, kjøkkenet, eller et arbeidsrom som også brukes til andre ting.