Holdingselskap

Hva er et holdingselskap?

Holdingselskap

Et holdingselskap er et selskap som ikke selv har aktiviteter eller varelager, men der eiendelene primært består av aksjer eller andre typer andeler i andre selskaper. Det kan være flere grunner til å etablere et holdingselskap, som for å spre risiko, eller for å organisere et konsern med et holdingselskap som morselskap.