Honorar

Hva er honorar?

Honorar

Honorar er en godtgjørelse belønning for et utført arbeid. Brukes oftest om betaling til utøvere av frie yrker, som kunstnere og advokater, og for valgte verv som styrearbeid.