Diskontering

Hva betyr det å diskontere?

Å diskontere er å beregne verdien av fremtidige beløp i nåverdi. Det gjøres ofte for å vurdere investeringer, prosjekter eller langsiktige beslutninger.

Hva er nåverdi?

Nåverdi er hva beløpet er verdt i dag, sammenlignet med det fremtidige beløpet.

Eksempel: Hvis du skal få utbetalt 100.000 kroner om fem år, kan du se hva det tilsvarer i nåverdi.

Diskonteringsrente

For å beregne nåverdien brukes en diskonteringsrente. Diskonteringsrenten er ikke en fast rate og avhenger av flere faktorer, som inflasjon, rentenivåer og risiko.

For å finne nåverdien (NV) av beløpet 100.000 kroner (x) om 5 år (t), med en diskonteringrente (r) på 5 %, regnes det ut slik:

NV = X / (1+r)*t

100.000 / (1+0,05)*5 = 80.000

Altså vil dagens 80.000 kroner tilsvare 100.000 kroner om fem år.

Brukes til finansielle beslutninger

Diskontering brukes gjerne til å regne ut nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, for å vurdere investeringer og lønnsomheten til fremtidige prosjekter.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Har du fått brev fra Skatteetaten? 

I denne artikkelen ser vi på de viktigste endringene fra Skatteetaten og hvorfor du bør benytte deg av et system som lar deg håndtere både regnskap og årsoppgjør i en…

Les mer

Skatt på utbytte

Når du har eget AS, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer

Hva er foretaksregisterloven?

Først litt om Foretaksregisteret Foretaksregisteret er en offentlig database administrert av Brønnøysundregistrene, hvor alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må registrere seg. Registeret inneholder detaljert informasjon om selskapers struktur,…

Les mer