Hva er en aksje?

En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver av aksjene i selskapet skal ha samme verdi. Det er et visst totalt antall aksjer i et aksjeselskap, hvor hver enkelt aksje har samme verdi. Denne verdien kalles pålydende verdi.

Aksjekurs

Aksjekurs bestemmes ut ifra verdien av selskapet og hva resten av markedet tror deres utvikling kommer til å være. Aksjekursen kan ofte avvike fra den pålydende verdien.

Aksjekapital

Aksjekapital er alle aksjene i et selskap, altså antall aksjer tilsammen, multiplisert med verdien til hver enkelt aksje. Aksjekapitalen sier altså hvor mye alle aksjene er verdt tilsammen i pålydende verdi.

Hvilken fordel får man ved å eie aksjer?

Å eie en eller flere aksjer i et selskap gjør at man får visse rettigheter i selskapet. Hvor store disse rettighetene er, kommer an på hvor mange aksjer man eier i forhold til totalt antall aksjer, det vil si hvor stor eierdel man har.

De rettighetene man kan få, kan være økonomiske og administrative. Økonomiske rettigheter er hovedsakelig det at man kan få utbytte når selskapet går med overskudd. Administrative rettigheter handler om å kunne avgi stemme på generalforsamlingen og ved en viss størrelse på eierandelen kan man også være med å bestemme over tiltak som skal iverksettes.

Aksjeklasser

Aksjer i et selskap kan deles opp i ulike klasser hvis dette er ønskelig. De ulike klassene betyr at de som eier aksjer i en klasse, har ulike rettigheter enn de som eier aksjer i en annen klasse. For eksempel kan aksjer med full stemmerett kalles A-aksjer.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer

Hva er økonomistyring og hvorfor er det viktig?

Økonomistyring er et verktøy for å få kontroll. Det gjør det til en viktig aktivitet for alle slags selskaper. Enkelt sagt handler det om å planlegge, organisere og kontrollere det…

Les mer

Lønnsjustering og etterbetaling – dette bør du som bedrift tenke på

Våren er sesong for blomsterspiring, fuglesang – og lønnsjustering. Grunnlønnen skal blant annet tilpasses endringer i markedet. Ikke minst skal justeringen speile de ansattes bidrag til bedriften, deres prestasjoner og…

Les mer