Hva er et nøkkeltall?

Nøkkeltall er en økonomisk indikator som gir et hurtig overblikk over en virksomhet eller organisasjons regnskap.

Nøkkeltallene kan beregnes ut fra resultatregnskapet, eller ut fra balansen. Når man bruker nøkkeltall for å analysere en virksomhet, er det viktig å ta hensyn til hvilken bransje virksomheten er i, og hvilken type selskapsform den er.

Tallene brukes også ofte når man vil sammenligne selskaper og organisasjoner med deres konkurrerende virksomheter.

Ulike typer nøkkeltall

Det er mange nøkkeltall man kan regne ut for å analysere hvordan virksomheten gjør det. Hvilke nøkkeltall man velger, kommer som sagt an på hva man vil analysere.

Analysere lønnsomheten

Ofte vil en virksomhet undersøke lønnsomhet for driften, rett og slett fordi det har noe å gjøre med hvor mye penger man tjener. Følgende nøkkeltall kan beregnes for å undersøke lønnsomheten:

  • Dekningsgrad beregner hvor mye av salgsinntektene som er igjen for å dekke de faste kostnadene samt et eventuelt overskudd
  • Bruttofortjenesten er salgspris minus varekostnad, og sier da hvor mye man tjener på en vare
  • Break-even er et salgsvolum hvor profitten er 0, det vil si det punktet der kostnadene utligner inntektene, og det vendepunktet med tanke på antall solgte produkter, der et produkt går fra å være ulønnsomt til å være lønnsomt

Analysere finansiering og soliditet

Det er også vanlig at man vil finne nøkkeltall som sier noe om virksomhetens finansiering og soliditet. Eksempler på slike nøkkeltall er:

  • Egenkapitalandel måler hvor stor egenkapitalen er i forhold til totalkapitalen, og sier dermed noe om soliditeten i en bedrift
  • Gjeldsgraden måler forholdet mellom kapital som er lik gjeld og kapital som er finansiert av eierne

Analysere likviditet

Ettersom det ikke kun er viktig å se på hvor mye en bedrift tjener, men også om de faktisk kan betale de forpliktelsene de har, kan det være hjelpsomt å finne nøkkeltall som sier noe om virksomhetens likviditet. Dette betyr hvor god betalingsevne bedriften har, og man regner gjerne ut likviditetsgraden, der de to vanligste er som følger:

  • Likviditetsgrad 1 regnes ut for å se hvor god betalingsevne virksomheten har i forhold til å betale kortsiktig gjeld
  • Likviditetsgrad 2 måler bedriftens evne til å betale deres kortsiktige gjeld på kort tid, det vil si hvor godt de kan betale denne gjelden raskt dersom det plutselig skulle være nødvendig

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer

Lagerstyring tilpasset dine behov

God lagerstyring og et godt logistikksystem er viktig for å ha kontroll på lønnsomheten til din bedrift. Med lager og logistikk i Tripletex får du en brukervennlig løsning, uavhengig av…

Les mer