Hva er et NUF?

NUF står for Norskregistrert Utenlandsk Foretak, og er en norsk filial av et utenlandsregistrert selskap. Hvis et utenlandsk foretak vil etablere seg og selge noe i Norge, kan de åpne en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge. Det er også vanlig at nordmenn oppretter NUF i stedet for andre selskapsformer.

Fordi den norske delen kun er en filial av det utenlandske foretaket, er det utenlandske foretaket ansvarlig for virksomheten i den norske filialen.

Fordeler med NUF

Ofte ønsker nordmenn å opprette NUF fordi det kan være billigere enn å starte andre selskapsformer som for eksempel aksjeselskap.

For å starte et AS må man stille med minst 30.000 kroner i startkapital, mens startkapitalen kan være nesten null avhengig av hvilket land i utlandet selskapet registreres.

For et AS koster det 6.000 kroner for registrering i Foretaksregisteret, mens registrering av et NUF kun koster 2.500 kroner. Det kan altså være billigere å starte et NUF.

I tillegg er det som regel ikke lovpålagt at NUF må ha en ekstern revisor til å gå igjennom årsregnskapet, de er altså vanligvis ikke revisjonspliktige.

Ulemper med NUF

En ulempe ved NUF er at det har hatt et rykte på seg at mange av selskapene har gått konkurs på grunn av upålitelige banker i utlandet.

Å ha NUF som selskapsform kan også gjøre at forholdet mellom selskapet, leverandører og kunder ikke er like godt fordi disse er skeptiske til selskapsformen. Dette gjelder også for investorer og utlånere som er mer reserverte mot å gi lån til eller investere i NUF.

Det kan også bli ekstra mye arbeid når man er registrert både i utlandet og i Norge, det vil si at man må forholde seg til to land med tanke på regler og lover.

NUF er skattepliktig i Norge

Som regel foregår det meste av virksomheten i et NUF i Norge. Dette betyr da at selskapet er skattepliktig etter norske regler. Omsetning av varer og tjenester er også merverdiavgiftspliktig for NUF.

Registrering av et NUF i Norge

De NUF som driver med næringsvirksomhet, må registrere seg i Foretaksregisteret og får da også et norsk organisasjonsnummer. De virksomhetene som ikke har noe med næringsvirksomhet å gjøre, må registreres i Enhetsregisteret.

For å kunne registreres i førstnevnte, må det blant annet vedlegges bevis for at virksomheten er registrert i et utenlandsk foretaksregister, og hovedvirksomhetens vedtekter.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Skal du føre regnskapet selv? Dette må du vite

Artikkelen er skrevet av fageksperter i Sticos, Elin Petersen og Tor Magnus Olsen. Mange velger å føre regnskapet selv, uten å tenke over hva det betyr. Selv om regnskapsprogrammene blir…

Les mer

Lagerstyring tilpasset dine behov

God lagerstyring og et godt logistikksystem er viktig for å ha kontroll på lønnsomheten til din bedrift. Med lager og logistikk i Tripletex får du en brukervennlig løsning, uavhengig av…

Les mer

Permittering – regler og plikter for arbeidsgivere

Permittering kan være nødvendig for bedrifter som opplever økonomiske utfordringer, siden det gir en mulighet til å redusere lønnskostnader uten å avslutte ansettelsesforholdet. Når ansatte blir permittert, er de fortsatt…

Les mer