Hva er jordbruksfradrag?

Jordbruksfradrag er et skattefradrag som gis til virksomheter som driver jord, hagebruk eller gartneri. Fradraget er en fast prosentandel av driftsinntekten, og er ment å kompensere for de spesielle kostnadene som gårdbrukere har.

Her kan du se hvorfor flere velger å bruke Tripletex til landbruksregnskap.

Hvilke krav må oppfylles for å få jordbrukfradrag?

Det er flere krav som må være oppfylt for å oppnå jordbruksfradrag. For det første må virksomheten være en landbruksvirksomhet, som defineres som en virksomhet som driver med en av følgende næringer mer enn seks måneder pr inntekstsår:

  • Jordbruk
  • Gartneri
  • Hagebruk
  • Bihold
  • Alpakkahold
  • Avl og opprett av hest opp til to års alder, med mer enn 50 % egenprodusert fôr

 

Videre må virksomheten være registrert i Enhetsregisteret.

 

Hvor stort er fradraget?

Jordbruksfradraget beregnes ut ifra overskuddet i virksomheten. Hvis det er underskudd i virksomheten, vil du altså ikke få dette fradraget. Maksimalt fradrag er 195.000 kroner.
Hos Skatteetaten kan du se satsene for jordbruksfradrag.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Selv om ferieloven har sine klare regler, kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, spesielt i tariffavtaler eller lokale avtaler. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil vi hjelpe deg…

Les mer

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer