Hva er Landbrukets Dataflyt?

Landbrukets Dataflyt jobber med å standardisere og forenkle løsninger for landbruksnæringen.

Tjenesteplattformen er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk.

Sikrer digital samhandling

Ved å koble IT- og landbrukskompetanse jobber Landbrukets Dataflyt for å sikre at hele landbruket kan samhandle digitalt. De tilrettelegger for trygg datautveksling mellom ulike aktører som varemottakere, leverandører, organisasjoner og rådgivere, både i og utenfor landbruket.

Målet er at alle aktører skal ha tilgang til nødvendig fellesfunksjonalitet, da det vil føre til bærekraftig beslutningsstøtte og bidra til økt effektivitet i landbruket.

Landbrukets Dataflyt i Tripletex

Tripletex, som støtter landbruksregnskap, er integrert med Landbrukets Dataflyt. Det betyr at alle avregningene fra varemottakerne som er med i ordningen, lettvint kan importeres direkte inn i regnskapet. Du slipper da å bokføre disse manuelt.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en juridisk bindende avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. Den setter klare rammer for hvordan selskapet skal drives og hvilke rettigheter og plikter hver aksjonær har. Avtalen…

Les mer

Skatt på utbytte

Når du har eget AS, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer

Ung gründerduo skaper vekst og arbeidsplasser

– Det er jo imponerende hva de gjør, og det pågangsmotet de har! Å investere i eiendom krever egenkapital. Gjennom byggefirmaet skaper de seg en buffer og god likviditet til…

Les mer