Hva er nedskrivning?

Nedskrivning vil si at eiendeler, goodwill eller anleggsmidler uforutsett taper sin verdi, og den bokførte verdien må derfor justeres ned.

Med andre ord betyr nedskrivning en bokføringsmessig nedvurdering av eiendeler, goodwill eller anleggsmidler. Nedskrivning vil da si at noen av virksomhetens eiendeler taper verdi, og da er den bokførte verdier urealistisk høy. For at regnskapet skal være oppdatert og korrekt, må man derfor nedskrive verdien.

Når er nedskrivning aktuelt?

Man kan finne beholdning av eiendeler, goodwill og anleggsmidler med en bokført verdi i balansen. Hvis denne verdien er fastsatt urealistisk høyt, eller verdien går ned veldig, vil det være aktuelt å nedskrive verdien av eiendelen.

Et eksempel på dette kan være at en bygning blir taksert 100.000 kroner lavere enn den verdien som er bokført. På grunn av at dette er et verdifall, må altså bygningen nedskrives i regnskapet. På denne måten blir den bokførte verdien korrekt og ikke urealistisk høy.

Nedskrivning i praksis

Nedskrivning gjøres ved å føre den aktuelle delen av eiendelen over til regnskapet som en kostnad. Det er mulig å nedskrive verdien helt eller delvis. Børsnoterte selskaper har plikt til å foreta nedskrivninger når objektive verdiendringer tilsier det.

Hva sier loven om nedskrivninger?

Regnskapsloven tilsier at nedskrivning skal kun finne sted ved et verdifall som forventes ikke å være forbigående, det vil si at man ikke tror at eiendelen går opp i verdi igjen.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

– Føler meg sett og hørt på en trygg arbeidsplass

Det er full fart på Tripletex sine kontorer på Skøyen. I selskapet jobber over 300 ansatte med mål om å lage bransjens mest fremtidsrettede regnskapssystem, og å opprettholde solid fart…

Les mer

Teknologi som puncher for deg

– AI er mer en mulighet enn en begrensning, sier daglig leder og statsautorisert regnskapsfører, Mats William Lia, i Aicono.  Han beskriver Aicono som et regnskapsbyrå med et ungt og…

Les mer

Sommerjobb som utvikler og UX-designer

Skrevet av: Gina, Anders, Ingunn og Håkon. Også kjent som årets "summer interns" (sommerstudenter). Denne sommeren har vi hatt æren av å jobbe på et prosjekt med app-teamet, Angry Nerds.…

Les mer