Hva er nedskrivning?

Nedskrivning vil si at eiendeler, goodwill eller anleggsmidler uforutsett taper sin verdi, og den bokførte verdien må derfor justeres ned.

Med andre ord betyr nedskrivning en bokføringsmessig nedvurdering av eiendeler, goodwill eller anleggsmidler. Nedskrivning vil da si at noen av virksomhetens eiendeler taper verdi, og da er den bokførte verdier urealistisk høy. For at regnskapet skal være oppdatert og korrekt, må man derfor nedskrive verdien.

Når er nedskrivning aktuelt?

Man kan finne beholdning av eiendeler, goodwill og anleggsmidler med en bokført verdi i balansen. Hvis denne verdien er fastsatt urealistisk høyt, eller verdien går ned veldig, vil det være aktuelt å nedskrive verdien av eiendelen.

Et eksempel på dette kan være at en bygning blir taksert 100.000 kroner lavere enn den verdien som er bokført. På grunn av at dette er et verdifall, må altså bygningen nedskrives i regnskapet. På denne måten blir den bokførte verdien korrekt og ikke urealistisk høy.

Nedskrivning i praksis

Nedskrivning gjøres ved å føre den aktuelle delen av eiendelen over til regnskapet som en kostnad. Det er mulig å nedskrive verdien helt eller delvis. Børsnoterte selskaper har plikt til å foreta nedskrivninger når objektive verdiendringer tilsier det.

Hva sier loven om nedskrivninger?

Regnskapsloven tilsier at nedskrivning skal kun finne sted ved et verdifall som forventes ikke å være forbigående, det vil si at man ikke tror at eiendelen går opp i verdi igjen.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en juridisk bindende avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. Den setter klare rammer for hvordan selskapet skal drives og hvilke rettigheter og plikter hver aksjonær har. Avtalen…

Les mer

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer

Betalingssiden i Tripletex kommer i ny drakt

Vi jobber konstant med å forenkle hverdagen din og gi deg det beste regnskapsprogrammet på markedet. Nå har vi også holdt på så lenge at det begynner å bli behov…

Les mer