Hva er Norsk Regnskapsstandard?

Norsk regnskapsstandard er en samling av anbefalinger og regnskapsveiledninger som skal sette rammene for det som kalles god regnskapsskikk.

Alle bedrifter som fører et regnskap er ifølge regnskapsloven pliktig til å føre det i samsvar med god regnskapsskikk. Derfor er det utgitt en samling av anbefalinger og regnskapsregler som kalles norsk regnskapsstandard, slik at bedriftene kan få svar på regnskapsmessige spørsmål som ikke er utdypet i regnskapsloven.

Eksempel på en norsk regnskapsstandard

For en regnskapspliktig virksomhet som skal utarbeide et regnskap, kan de norske regnskapsstandardene være et nyttig hjelpemiddel hvis man vil ha mer informasjon til regnskapsføring utover det som står i regnskapsloven. For eksempel er det flere metoder for å verdsette varelageret, og da kan det være lurt å slå opp i norsk regnskapsstandard 1 (NRS 1 Varer), for å lese hva som er det beste å gjøre etter god regnskapsskikk.

Mer informasjon om norsk regnskapsstandard

For mer informasjon om norsk regnskapsstandard henviser vi til Norsk Regnskapsstiftelse som utarbeider og vedlikeholder regnskapsstandardene. På deres hjemmesider kan man laste ned samtlige standarder gratis.

Norsk regnskapsstandard er ikke det samme som Kontoplan NS 4102

Norsk regnskapsstandard er som tidligere nevnt anbefalinger og veiledninger som skal være til støtte for virksomheter som utarbeider regnskap. Kontoplan NS 4102 er derimot en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i et regnskap, for eksempel 190 Kontanter, 192 Bankinnskudd og så videre.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hack Tripletex – med fokus på systemsikkerhet

Datasikkerhet er – naturlig nok – høyt prioritert i Tripletex. I slutten av august arrangerte produkt- og utviklingsavdelingen derfor Security Week – en hel uke med fokus på sikkerhet. Uken…

Les mer

– Føler meg sett og hørt på en trygg arbeidsplass

Det er full fart på Tripletex sine kontorer på Skøyen. I selskapet jobber over 300 ansatte med mål om å lage bransjens mest fremtidsrettede regnskapssystem, og å opprettholde solid fart…

Les mer

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en juridisk bindende avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. Den setter klare rammer for hvordan selskapet skal drives og hvilke rettigheter og plikter hver aksjonær har. Avtalen…

Les mer