Hva er Norsk Regnskapsstandard?

Norsk regnskapsstandard er en samling av anbefalinger og regnskapsveiledninger som skal sette rammene for det som kalles god regnskapsskikk.

Alle bedrifter som fører et regnskap er ifølge regnskapsloven pliktig til å føre det i samsvar med god regnskapsskikk. Derfor er det utgitt en samling av anbefalinger og regnskapsregler som kalles norsk regnskapsstandard, slik at bedriftene kan få svar på regnskapsmessige spørsmål som ikke er utdypet i regnskapsloven.

Eksempel på en norsk regnskapsstandard

For en regnskapspliktig virksomhet som skal utarbeide et regnskap, kan de norske regnskapsstandardene være et nyttig hjelpemiddel hvis man vil ha mer informasjon til regnskapsføring utover det som står i regnskapsloven. For eksempel er det flere metoder for å verdsette varelageret, og da kan det være lurt å slå opp i norsk regnskapsstandard 1 (NRS 1 Varer), for å lese hva som er det beste å gjøre etter god regnskapsskikk.

Mer informasjon om norsk regnskapsstandard

For mer informasjon om norsk regnskapsstandard henviser vi til Norsk Regnskapsstiftelse som utarbeider og vedlikeholder regnskapsstandardene. På deres hjemmesider kan man laste ned samtlige standarder gratis.

Norsk regnskapsstandard er ikke det samme som Kontoplan NS 4102

Norsk regnskapsstandard er som tidligere nevnt anbefalinger og veiledninger som skal være til støtte for virksomheter som utarbeider regnskap. Kontoplan NS 4102 er derimot en systematisk oppstilling av de kontoer som inngår i et regnskap, for eksempel 190 Kontanter, 192 Bankinnskudd og så videre.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Skal du føre regnskapet selv? Dette må du vite

Artikkelen er skrevet av fageksperter i Sticos, Elin Petersen og Tor Magnus Olsen. Mange velger å føre regnskapet selv, uten å tenke over hva det betyr. Selv om regnskapsprogrammene blir…

Les mer

Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Selv om ferieloven har sine klare regler, kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, spesielt i tariffavtaler eller lokale avtaler. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil vi hjelpe deg…

Les mer

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer