Hva er en postering?

En postering er enhver føring av bilag man gjør i et regnskap, som enten vil være i debet eller i kredit. Postering handler om at enhver transaksjon skal føres i et regnskap, og denne føringen kalles postering.

Postering i debet og i kredit

En postering har alltid minst én motsatt postering. Dette vil si at hvis man debiterer en konto, må man også kreditere minst én konto. Debet betyr en postering på venstresiden av en konto, mens kredit er en postering på høyresiden av en konto.

Eksempel på postering

En kunde skylder 10 000 kr, som man debiterer på kundekonto i regnskapet. Man skal så også motpostere beløpet, og krediterer salgsinntekter med 8000 kr, og momskonto med 2000 kr.

De to (eller flere) motposteringene som finner sted må alltid være like store, ut ifra prinsippet om dobbel bokføring.Totalt har man her utført 3 posteringer, der summen er lik null. Altså er det oppnådd balanse, etter prinsippet om dobbel bokføring.

Hva skal man gjøre med en feilaktig postering?

Dersom posteringen er bokført, vil det si at den ikke kan reverseres. Om man etter dette oppdager en feil, er det ikke mulig å slette posteringen. Dette er på grunn av at en bokført postering ikke kan endres.

I dette tilfellet kan man lage en feilpostering eller en ompostering for å utligne beløpet:

  • Dersom man har bokført en feil ved en feiltakelse, må man lage en feilpostering ved at man tilbakefører den feilposterte summen.
  • Har man bokført en postering på feil kunde, må man lage en ompostering. Det vil si at har man kreditert feil kunde, må man debitere den samme kunden, og kreditere den riktige.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Nå forenkler vi fakturering i Tripletex enda mer

Vi har nå begynt arbeidet med å forenkle fakturering i Tripletex. Dette er en endring som vil rulles ut gradvis, og det er foreløpig kun noen få av kundene våre…

Les mer

– Utrolig glade for støtte fra Tripletex

Tripletex har i 2023 et samarbeid med den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent, som jobber mot forsøpling i naturen. Dette er et gjesteinnlegg skrevet av Hold Norge Rent etter gjennomføringen…

Les mer

Ung gründerduo skaper vekst og arbeidsplasser

– Det er jo imponerende hva de gjør, og det pågangsmotet de har! Å investere i eiendom krever egenkapital. Gjennom byggefirmaet skaper de seg en buffer og god likviditet til…

Les mer