Hva er primærnæring?

Primærnæring er en fellesbetegnelse på næringer som utnytter naturen til å produsere råvarer.

De tre hovedtypene primærnæringer er:

  • Jordbruk
    Jordbruket omfatter alt fra kornproduksjon og frukt- og grønnsaksdyrking til husdyrhold.
  • Skogbruk
    Skogbruket omfatter alt fra hogst til utnyttelse av skog til blant annet produksjon av tømmer, papir og brensel. Skogplanting eller annen foryngelse av skogen, samt skjøtsel av skoger for å øke fremtidig avkastning, inngår også i skogbruksvirksomheten, i tillegg til skogsdrift og tømmertransport.
  • Fiske og fangst
    Fiske og fangst omfatter alt fra fiske med garn og teiner til hvalfangst.

 

Bedrifter i primærnæringene kan bruke Tripletex til landbruksregnskap. Å samle regnskap, faktura, lønn og årsoppgjør i ett og samme system gir en unik oversikt og kontroll over økonomien. Ikke minst blir det enklere å jobbe med årsoppgjør og levere skattemeldingen, når alle relevante tall er samlet på ett sted.

Flere næringer

Tripletex har støtte for flere næringer. Under utarbeidelse av årsoppgjøret vil du dermed få oversikt over både samlet næringsinntekt, samt en fordeling per næring.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hva er foretaksregisterloven?

Først litt om Foretaksregisteret Foretaksregisteret er en offentlig database administrert av Brønnøysundregistrene, hvor alle foretak som driver næringsvirksomhet i Norge må registrere seg. Registeret inneholder detaljert informasjon om selskapers struktur,…

Les mer

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer

Hva er permisjon? 

I denne artikkelen kan du lese om:Har du krav på permisjon med lønn?Hvilke andre typer permisjon finnes?Foreldrepermisjon og øvrige permisjoner i forbindelse med svangerskap og fødselNår søke permisjon fra jobb…

Les mer