Hva er soliditet?

Soliditet er et nøkkeltall som viser hvor stor andel av et selskaps eiendeler er finansiert av egenkapital, og viser dermed hvor godt en virksomhet tåler tap.

Soliditeten viser selskapets langsiktige evne til å betale

En analyse av det økonomiske begrepet og nøkkeltallet soliditet brukes til å vurdere selskapets evne til å betale på lang sikt. Det er vanlig å bruke soliditet for å vise hvor mange prosent av selskapets eiendeler er finansiert av egenkapital.

En generell hovedregel er at jo større andel egenkapital som finansierer selskapet, jo høyere og bedre er soliditeten. En soliditet på 100 % betyr at finansieringen er gjort kun gjennom egenkapital, mens en soliditet på 0 % innebærer at det ikke finnes noe egenkapital i det hele tatt. En høy soliditet innebærer lav økonomisk risiko, mens en lav soliditet vanligvis innebærer høyere risiko for virksomheten. Man pleier å kalle høy soliditet for «god soliditet» og lav soliditet for «dårlig soliditet».

En god soliditet – hvilke fordeler gir det?

Har man en høy egenkapitalprosent har man en god soliditet. Andre kjennetegn på god soliditet er god inntjening, likviditet, rentabilitet og finansieringsstruktur.

Et selskap med høy soliditet er som regel bedre rustet mot eventuelle tilbakeslag og tap. Størrelsen på egenkapitalen i forhold til virksomhetens øvrige gjeld er også av interesse for banker i forbindelse med forhandlinger om nye lån eller kreditt. Et selskap har vanligvis lettere for å få et banklån dersom det kan vises til en god soliditet.

Re-investeringer i selskapet øker soliditeten

God soliditet kan for eksempel bygge på selskapets reinvesterte fortjeneste i virksomheten, nedbetaling av gjeld, eller gjennom nyemisjon. Emisjoner, kapitalinnskudd og amortisering av lån påvirker soliditeten i samme retning. Utbytte reduserer derimot soliditeten fordi egenkapitalen reduseres. Investeringer og større satsinger som finansieres med fremmedkapital, dvs. gjennom lån, reduserer også et selskaps soliditet.

God eller dårlig soliditet kan oppstå på flere forskjellige måter

Det er ikke alltid sikkert at en god soliditet er gunstig for selskapet. Høy soliditet kan nemlig også være et resultat av manglende utvikling og utilstrekkelige eller ikke-eksisterende investeringer som har medført små lån, som igjen manifesterer seg som «god» soliditet. Problemer kan også oppstå for bedrifter med dårlig likviditet, selv om soliditeten er god.

Ofte bygger dårlig soliditet på at selskapet går mot tap, men det kan også være et resultat av rask ekspansjon og investeringer, noe som er både naturlig og nødvendig i visse perioder. I løpet av en vekstfase kan derfor en temporær forverring av soliditet være akseptabelt. Svekket soliditet samtidig med dårlig vekst er imidlertid ofte et faresignal.

Hvordan regner man ut et selskaps soliditet?

Det finnes flere måter å måle et selskaps soliditet. Nedenfor presenteres den mest vanlige:

Soliditet = Verdijustert egenkapital / Totalkapital

Den verdijusterte egenkapitalen er et bedre mål på aksjonærenes kapital enn egenkapital. Verdijustert egenkapital beregnes som:
Verdijustert egenkapital = Markedsverdi – Netto gjeld

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

AI er endelig tilgjengelig for alle

AI forsterker kundeopplevelsen Takket være målrettet innsats og engasjement i Tripletex, er det allerede integrert mye AI-funksjonalitet i systemet. – Noen av tjenestene vi har rullet ut til kundene våre…

Les mer

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Nå er det nye kontrollskjema som gjelder

Tripletex har oppdatert alle kontrollskjema, og etter mange tilbakemeldinger fra dere har disse blitt enda bedre. Dette er noen av forbedringene vi har gjort: Utskriftsvennlig PDF av kursfortegnelse, med firmalogo…

Les mer