Hva er en SWIFT-kode?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) er en organisasjon som håndterer det internasjonale betalingssystemet, og SWIFT-koden brukes for å identifisere banker i dette systemet, slik at penger kan sendes sikkert fra en bank til en annen over landegrenser.

SWIFT-koden kan derfor anses som en type BIC. SWIFT-koden består også av 8 eller 11 tegn, med samme struktur som BIC.

«SWIFT» refererer til organisasjonen som håndterer meldingssystemet bankene bruker til å kommunisere, mens «BIC» er den faktiske koden som brukes for å identifisere bankene innenfor dette systemet.

Når du blir bedt om å oppgi en BIC/SWIFT-kode for en internasjonal overføring, er det i praksis snakk om samme type kode som sikrer at transaksjonen går til riktig bank.

Her finner du SWIFT-koden

Hvis du skal overføre penger til utlandet, er det viktig at du får disse opplysningene av mottaker eller mottakerens bank. Det kan variere fra land til land hvor utfyllende opplysninger om bankens adresse, IBAN-nummer og SWIFT-kode som er nødvendig.

IBAN-nummer er for øvrig det internasjonale kontonummeret til en bankkonto, og som regel er det nødvendig å ha sammen med SWIFT-koden. Mange gjør feilen å forveksle disse to, men de har hver sin ulike funksjon. SWIFT identifiserer banken, mens IBAN er det spesifikke kontonummeret.

Dersom du skal motta en overføring fra utlandet kan du få opplyst SWIFT-koden av banken din, og gi den videre til avsender.

Oppbygging av SWIFT-koden

SWIFT-koden består av 8 eller 11 tegn, og den kan inneholde både bokstaver og tall. De seks første tegnene er dog alltid bokstaver, og gir blant annet informasjon om bankens hjemland.

Deretter følger to bokstaver eller tall som indikerer bankens hjemsted, og eventuelt tre nye bokstaver eller tall som angir avdelings- eller kontorkoden. Som oftest ser oppbyggingen slik ut:

  • 4 tegn som er unike for banken (bokstaver)
  • 2 tegn som forteller om bankens hjemland (for eksempel US)
  • 2 tegn som forteller hvor banken er geografisk (bokstaver og/eller tall)
  • 3 valgfrie tegn, som er avdelingskoden eller kontorkoden (bokstaver og/eller tall)

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Gir barn og unge muligheten til å delta i fritidsaktiviteter

(Toppbilde av Mats Zuccarello. Foto: Tone Langbakken / Antenna) Zuccarellostiftelsen gir barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet og foreldrenes…

Les mer

Skatteetaten ilegger tvangsmulkt ved for sen levering

Tvangsmulkt er en bot som myndighetene kan gi til de som ikke følger loven innen en gitt frist. Tvangsmulkt gjelder for flere offentlige oppgaver som mva-oppgave, skattemelding, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv.…

Les mer

Hva er økonomistyring og hvorfor er det viktig?

Økonomistyring er et verktøy for å få kontroll. Det gjør det til en viktig aktivitet for alle slags selskaper. Enkelt sagt handler det om å planlegge, organisere og kontrollere det…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!