Hva er tømmerkonto?

Tømmerkonto er en skattemessig ordning for skogbrukere, for å kunne utjevne inntekt fra skogbruket over flere år, og dermed gi en mer jevn skattebelastning.

Skatteregel for skogeiere

Tømmerkontoordningen er en skatteregel som gir skogeiere mulighet til å jevne ut resultatføringen fra skogbruket over tid. Dette er nødvendig fordi inntektene fra skogbruk ofte er svært uregelmessige. En skogeier kan for eksempel ha store inntekter i det året en stor hogst foretas, men deretter ha få inntekter i årene som kommer.

Tømmerkonto i regnskapet

I regnskapet opprettes det en tømmerkonto i balansen, hvor resultatet overføres til hvert år. Ved avslutningen av regnskapet overføres så minimum 20 % av saldo på positiv tømmerkonto til en inntektskonto. Eller maksimal 20 % av en negativ tømmerkonto til en kostnadskonto.

Eksempel:

En skogeier har en inngående saldo på tømmerkontoen på 100 000 kroner. I 2023 inntektsfører skogeieren 20 000 kroner fra tømmerkontoen. Inntekten fra skogbruk i 2023 blir da 20 000 kroner, og saldoen på tømmerkontoen blir redusert til 80 000 kroner.

Her kan du se hvorfor flere velger å bruke Tripletex til landbruksregnskap.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Lønnsjustering og etterbetaling – dette bør du som bedrift tenke på

Våren er sesong for blomsterspiring, fuglesang – og lønnsjustering. Grunnlønnen skal blant annet tilpasses endringer i markedet. Ikke minst skal justeringen speile de ansattes bidrag til bedriften, deres prestasjoner og…

Les mer

Hva er skattefradrag? De viktigste fradragene du bør kjenne til

Fradragene reduserer det skattbare overskuddet i selskapet, slik at skatten blir lavere. For å  være helt presise snakker vi da om fradrag i inntekten, og ikke i selve skatten –…

Les mer

Nå er det nye kontrollskjema som gjelder

Tripletex har oppdatert alle kontrollskjema, og etter mange tilbakemeldinger fra dere har disse blitt enda bedre. Dette er noen av forbedringene vi har gjort: Utskriftsvennlig PDF av kursfortegnelse, med firmalogo…

Les mer