Hva er tømmerkonto?

Tømmerkonto er en skattemessig ordning for skogbrukere, for å kunne utjevne inntekt fra skogbruket over flere år, og dermed gi en mer jevn skattebelastning.

Skatteregel for skogeiere

Tømmerkontoordningen er en skatteregel som gir skogeiere mulighet til å jevne ut resultatføringen fra skogbruket over tid. Dette er nødvendig fordi inntektene fra skogbruk ofte er svært uregelmessige. En skogeier kan for eksempel ha store inntekter i det året en stor hogst foretas, men deretter ha få inntekter i årene som kommer.

Tømmerkonto i regnskapet

I regnskapet opprettes det en tømmerkonto i balansen, hvor resultatet overføres til hvert år. Ved avslutningen av regnskapet overføres så minimum 20 % av saldo på positiv tømmerkonto til en inntektskonto. Eller maksimal 20 % av en negativ tømmerkonto til en kostnadskonto.

Eksempel:

En skogeier har en inngående saldo på tømmerkontoen på 100 000 kroner. I 2023 inntektsfører skogeieren 20 000 kroner fra tømmerkontoen. Inntekten fra skogbruk i 2023 blir da 20 000 kroner, og saldoen på tømmerkontoen blir redusert til 80 000 kroner.

Her kan du se hvorfor flere velger å bruke Tripletex til landbruksregnskap.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Teknologi som puncher for deg

– AI er mer en mulighet enn en begrensning, sier daglig leder og statsautorisert regnskapsfører, Mats William Lia, i Aicono.  Han beskriver Aicono som et regnskapsbyrå med et ungt og…

Les mer

Ung gründerduo skaper vekst og arbeidsplasser

– Det er jo imponerende hva de gjør, og det pågangsmotet de har! Å investere i eiendom krever egenkapital. Gjennom byggefirmaet skaper de seg en buffer og god likviditet til…

Les mer

Hack Tripletex – med fokus på systemsikkerhet

Datasikkerhet er – naturlig nok – høyt prioritert i Tripletex. I slutten av august arrangerte produkt- og utviklingsavdelingen derfor Security Week – en hel uke med fokus på sikkerhet. Uken…

Les mer