Immaterielle rettigheter

Hva er immaterielle rettigheter?

Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for ikke-materielle rettigheter som en bedrift eller person innehar, og verdien disse rettighetene representerer. De inkluderer blant annet patent- og varemerkeretten, retten til eget design, logoer og foretaksnavn osv.