Immaterielle verdier

Hva er immaterielle verdier?

Immaterielle verdier

Immaterielle verdier er eiendeler som ikke er håndfaste, men som likevel har verdi. Eksempler på immaterielle verdier er oppfinnelser, patenter, varemerker, fremstillingsmåter osv.