Inngående balanse

Hva er inngående balanse?

Inngående balanse

Inngående balanse beskriver saldoene som foreligger ved begynnelsen av perioden. Den inngående balansen er basert på utgående balanse for den forrige perioden, og vil vise effekten av transaksjonene i den forrige perioden.