Inntekter

Hva er inntekter?

Inntekter

Inntekter kommer vanligvis i form av salg av varer og tjenester. Differansen mellom inntekter og kostnader er bedriftens resultat, og vil enten gi et overskudd eller et underskudd.