Inntjeningsbasert verdivurdering

Hva er inntjeningsbasert verdivurdering?

Inntjeningsbasert verdivurdering

Inntjeningsbaserte metoder for verdivurdering gjelder verdsettelsen av bedriftens fremtidige, eller potensielle verdier. Ved denne typen vurderinger ser man på selskapets potensiale for fremtidig inntjening, typisk gjennom å sette en nåverdi på fremtidige kontantstrømmer. For å ha nytte av denne typen verdivurderinger kreves det et grundig arbeid med tallgrunnlag og beregninger.

Inntjeningsbasert verdivurderinger er sammen med balansebaserte metoder de mest brukte metodene når virksomheter skal verdsettes.