Integrasjon

Hva er en integrasjon?

Integrasjon

Sammenkoblingen av to separate systemer, som tillater flyt av informasjon mellom de. Integrasjonen er ofte gjort mulig ved hjelp av et API. Et eksempel er Tripletex’ integrasjon mot Altinn, som gjør det mulig å sende inn a-meldinger og mva-meldinger til Altinn, samt hente elektroniske skattekort.