Jobb

Hva betyr jobb?

Jobb

Jobb, eller arbeid, er aktiviteter som resulterer i en avkastning, vanligvis lønnsinntekt.