Juridisk person

Hva er en juridisk person?

Juridisk person

Juridisk person er en juridisk betegnelse på et selskap, forening, kommune eller lignende, som ikke er en fysisk person men som likevel har rettigheter og plikter som en fysisk person.