Kapital

Hva er kapital?

Kapital

Kapital er i regnskapssammenheng en samlebetegnelse for beholdningen av økonomiske goder. Dette kan inkludere alt fra kontanter og aksjer til bygninger og maskiner.