Hva er kapital?

Kapital handler om en beholdning av økonomiske goder, som inneholder alt fra bygninger og maskiner, til kontanter og aksjer. Kapital er et litt bredt begrep, som i den private økonomien kan forstås som noe som går inn i formuen man har.

I sammenheng med virksomheter handler det om en samlebetegnelse for det som kalles realkapital og finanskapital, og man kan også snakke om begreper som egenkapital og fremmedkapital.

Egenkapital i en virksomhet

Når man snakker om kapital, kan egenkapital være et relevant begrep i regnskapssammenheng. Egenkapital er den verdien som eierne av virksomheten har skutt inn selv. De legger inn egenkapital i oppstartfasen av en bedrift, og kan også legge inn mer egenkapital senere dersom de har lyst til å investere mer i bedriften.

Kapital som fremmedkapital

Begrepet fremmedkapital har, som ordet hentyder, noe å gjøre med kapital som er lånt av «fremmede». Det er gjerne gjeld man snakker om når man bruker ordet fremmedkapital. Det vil altså være penger som vanligvis er lånt av banker.

Realkapital og finanskapital

Når man snakker om kapital i virksomheter, er det gjerne realkapital og finanskapital man snakker om. Realkapital er fysisk kapital som er konkrete eiendeler. Eksempler på realkapital er verktøy, skip, bygninger, maskiner og så videre.

Noe som definerer realkapital, er at det ikke er lett omsettelig. Dette vil si at det er vanskelig å selge unna realkapitalen på kort tid, det er altså vanskelig å gjøre om raskt til kontanter.

Finanskapital er finansielle objekter. Eksempler på finanskapital er kontanter, bankinnskudd, aksjer og obligasjoner.

Til motsetning fra realkapital, er finanskapital lett omsettelig. Det er for eksempel relativt enkelt å selge aksjer eller obligasjoner, og dermed på kort tid få kontanter i hånden.

Kapitalbinding

Når man investerer kapital i omløpsmidler, som for eksempel materialer og varer, blir det betegnet som kapitalbinding. Fordi man ikke får renter på kapital som er bundet opp, betegner man dette tapet av forrentning som en kostnad.

For å øke likviditeten til en bedrift slik at betalingsevnen forbedres, kan man redusere kapitalbindingen.

Avkastning på kapital

Det finnes flere typer avkastning når kapital er involvert. Du har avkastning på investert kapital, avkastning på egenkapital, avkastning på totalkapital, avkastning på driftskapital og avkastning på sysselsatt kapital.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Idrettslaget sikrer et bredt tilbud til barn og unge

Alle skal ha råd til å være med, og da er punkt nummer én å ha oversikt over økonomien. Det får Bøler Basket ved hjelp av regnskapsprogrammet Tripletex. – Den…

Les mer

– Jeg skulle byttet fra Mamut til Tripletex for flere år siden

Denne artikkelen er skrevet av Åge Muren i regnskapsbyrået Progressum. Åge Muren har god erfaring med å bytte fra Mamut til Tripletex. Sommeren 2007 startet jeg min egen konsulentvirksomhet. Som…

Les mer

Mye å hente på økt digitalisering for norsk landbruk

En digitaliseringsundersøkelse fra Visma viser at jordbruk, skogbruk og fiske er den minst digitaliserte bransjen i Norge. Samtidig kan en hardt presset næring ha mye å tjene på å ta…

Les mer