Kontantoppstilling

Hva er kontantoppstilling?

Kontantoppstilling

Kontantoppstillingen er en oversikt over innbetalinger og utbetalinger, som viser hva som har kommet inn av kapital og hva det ble brukt til i en gitt periode. Summen av disse bevegelsene gir den totale kontantstrømmen i perioden, og den vil enten være positiv eller negativ. Med andre ord kan man se på kontantstrømmen for å danne seg et bilde av bedriftens betalingsevne. Hvis summen av utbetalingene er større enn summen av innbetalingene, har man rett og slett ikke penger til å betale for seg.