Hva er en kontantstrømanalyse?

En kontantstrømanalyse er en detaljert oversikt over en virksomhets økonomiske tilstand, som utarbeides for å illustrere hvordan virksomhetens kontantstrøm, også kalt cash flow, har påvirket virksomhetens likviditet.

En kontantstrømanalyse skal altså vise hvordan en virksomhets innbetalinger og utbetalinger påvirker beholdningen av penger i bedriften. Som regel utarbeides rapporten på bakgrunn av det siste regnskapsåret. Man kan også bruke betegnelsen kontantstrømoppstilling istedenfor kontantstrømanalyse.

Hva inneholder en kontanstrømanalyse?

En kontantstrømanalyse inneholder det siste regnskapsårets kontantstrømmer inndelt i drift, investeringer og finansiering. I tillegg skal rapporten illustrere virksomhetens beholdning av penger ved periodens begynnelse og slutt.

Hvem skal utarbeide en kontanstrømanalyse?

Alle regnskapspliktige virksomheter skal utarbeide en kontantstrømanalyse, med unntak av små foretak, som blir klassifisert ut fra kriterier om inntekt, balanse og/eller antall ansatte. I et konsern er morselskapet i kategorien små dersom konsernet samlet sett oppfyller kriteriene.

Fordelen ved en kontanstrømanalyse

En kontantstrømanalyse utfyller årsregnskapet ved å ta med de faktiske innbetalingene og utbetalingene som har skjedd i løpet av regnskapsåret. For eksempel vil årsregnskapet inneholde kostnader som ikke er utbetalinger, eller inntekter som ennå ikke er betalt av kunden. Eksempler på dette er avskrivninger eller kundefordringer.

Dermed gir kontantstrømanalysen et mer komplett bilde av virksomhetens likviditet og årsaken til endringene.

Ved å vise til en kontantstrømanalyse vil det bli lettere for en leverandør, bank, investor eller lignende å vurdere om virksomheten er i stand til å innfri forpliktelser, utbetale utbytte, skape likviditet, eller om det eventuelt er behov for ekstern finansiering.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

AI er endelig tilgjengelig for alle

AI forsterker kundeopplevelsen Takket være målrettet innsats og engasjement i Tripletex, er det allerede integrert mye AI-funksjonalitet i systemet. – Noen av tjenestene vi har rullet ut til kundene våre…

Les mer

Lagerstyring tilpasset dine behov

God lagerstyring og et godt logistikksystem er viktig for å ha kontroll på lønnsomheten til din bedrift. Med lager og logistikk i Tripletex får du en brukervennlig løsning, uavhengig av…

Les mer

AI i praksis: Slik kan bedriften komme i gang

Kunstig intelligens (AI) byr på utfordringer og muligheter for både små og store bedrifter. Samtidig er det kun 24 prosent av norske virksomheter som har tatt i bruk kunstig intelligens,…

Les mer