Hva er kontoklasser?

Kontoklasser er en inndeling av kontoer i en kontoplan. Det finnes ulike kontoplaner, men mest brukt er Norsk Standard Kontoplan.

En kontoklasse definerer hva slags type transaksjoner som skal plasseres hvor, og skiller på selskapets inntekter og utgifter og eiendeler og gjeld.

En kontoplan deler typisk først inn kontoene i klasser med nummer fra 0 til 9. Kontoklassene deles igjen inn i kontogrupper med tilsvarende nummerering. Til sist nummereres de ulike kontoene og underkontoene, slik at den endelige betegnelsen på kontoene blir et tall med tre eller fire siffer.

Tripletex forklarer i samarbeid med Lykketall:

Hvilke kontoklasser benyttes i balanseregnskapet?

Balanseregnskapet viser selskapets eiendeler og gjeld og føres på kontoklasse 1 og 2. Differansen utgjør egenkapitalen.

  • 1000-1999: Eiendeler: Anleggsmidler, kortsiktige fordringer, kontanter og bankinnskudd
  • 2000-2999: Egenkapital og gjeld: Egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld

 

Hvilke kontoklasser benyttes i resultatregnskapet?

Resultatregnskapet viser selskapets inntekter og kostnader og føres på kontoklasse 3-8. Differansen utgjør resultatet.

  • 3000-3999: Driftsinntekter
  • 4000-4999: Varekostnader
  • 5000-5999: Alle kostnader verd lønn og ansatte
  • 6000-7999: Andre driftskostnader
  • 8000-8999: Øvrige inntekter og kostnader

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Alt om lønn 2024 – en lønnsguide for bedriftseiere

Lønn er en sentral del av forholdet mellom arbeidsgiver og ansatte, og påvirker både bedriftens økonomi og hvor fornøyd hver enkelt arbeidstaker er. I tillegg følger ansvar og administrasjon med…

Les mer

Likviditetsbudsjett 2024 – få kontroll på likviditeten

Men først, hva er et likviditetsbudsjett? Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale…

Les mer

Skatt på utbytte i 2024

Når du har eget aksjeselskap, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!