Hva er kontoklasser?

Kontoklasser er en inndeling av kontoer i en kontoplan. Det finnes ulike kontoplaner, men mest brukt er Norsk Standard Kontoplan.

En kontoklasse definerer hva slags type transaksjoner som skal plasseres hvor, og skiller på selskapets inntekter og utgifter og eiendeler og gjeld.

En kontoplan deler typisk først inn kontoene i klasser med nummer fra 0 til 9. Kontoklassene deles igjen inn i kontogrupper med tilsvarende nummerering. Til sist nummereres de ulike kontoene og underkontoene, slik at den endelige betegnelsen på kontoene blir et tall med tre eller fire siffer.

Tripletex forklarer i samarbeid med Lykketall:

Hvilke kontoklasser benyttes i balanseregnskapet?

Balanseregnskapet viser selskapets eiendeler og gjeld og føres på kontoklasse 1 og 2. Differansen utgjør egenkapitalen.

  • 1000-1999: Eiendeler: Anleggsmidler, kortsiktige fordringer, kontanter og bankinnskudd
  • 2000-2999: Egenkapital og gjeld: Egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld

 

Hvilke kontoklasser benyttes i resultatregnskapet?

Resultatregnskapet viser selskapets inntekter og kostnader og føres på kontoklasse 3-8. Differansen utgjør resultatet.

  • 3000-3999: Driftsinntekter
  • 4000-4999: Varekostnader
  • 5000-5999: Alle kostnader verd lønn og ansatte
  • 6000-7999: Andre driftskostnader
  • 8000-8999: Øvrige inntekter og kostnader

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Verdt å vite om feriepenger, ferieavvikling og ferieloven

Selv om ferieloven har sine klare regler, kan enkelte arbeidsplasser også ha egne retningslinjer, spesielt i tariffavtaler eller lokale avtaler. Enten du er arbeidstaker eller arbeidsgiver, vil vi hjelpe deg…

Les mer

AI i praksis: Slik kan bedriften komme i gang

Kunstig intelligens (AI) byr på utfordringer og muligheter for både små og store bedrifter. Samtidig er det kun 24 prosent av norske virksomheter som har tatt i bruk kunstig intelligens,…

Les mer

Må du bytte lønnssystem?

Dersom systemet du bruker for lønn i dag skal legges ned, er det nok gode grunner for det. Kanskje er det utdatert, ikke skybasert og krevende å oppdatere. Selv om…

Les mer