Hva er kontoklasser?

Kontoklasser er en inndeling av kontoer i en kontoplan. Det finnes ulike kontoplaner, men mest brukt er standardkontoplanen fra Standard Norge.

En kontoklasse definerer hva slags type transaksjoner som skal plasseres hvor, og skiller på selskapets inntekter og utgifter og eiendeler og gjeld.

En kontoplan deler typisk først inn kontoene i klasser med nummer fra 0 til 9. Kontoklassene deles igjen inn i kontogrupper med tilsvarende nummerering. Til sist nummereres de ulike kontoene og underkontoene, slik at den endelige betegnelsen på kontoene blir et tall med tre eller fire siffer.

Tripletex forklarer i samarbeid med Lykketall:

Hvilke kontoklasser benyttes i balanseregnskapet?

Balanseregnskapet viser selskapets eiendeler og gjeld og føres på kontoklasse 1 og 2. Differansen utgjør egenkapitalen.

  • 1000-1999: Eiendeler: Anleggsmidler, kortsiktige fordringer, kontanter og bankinnskudd
  • 2000-2999: Egenkapital og gjeld: Egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld

 

Hvilke kontoklasser benyttes i resultatregnskapet?

Resultatregnskapet viser selskapets inntekter og kostnader og føres på kontoklasse 3-8. Differansen utgjør resultatet.

  • 3000-3999: Driftsinntekter
  • 4000-4999: Varekostnader
  • 5000-5999: Alle kostnader verd lønn og ansatte
  • 6000-7999: Andre driftskostnader
  • 8000-8999: Øvrige inntekter og kostnader

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Flytende suksess: Hoppet av pilotkarrieren for å starte badstuebedrift

Det ligger en viss ironi i at det var flytende badstuer som skulle bli starten på Kristin Lorange sin gründerkarriere – hun som i utgangspunktet likte verken badstue eller kaldt…

Les mer

Love Hanging Fruit Week

Når Valentine’s Day møter utviklingsavdelingen, betyr det ekstra kjærlighet til Tripletex – og et enda bedre produkt til kundene våre. Under Love Hanging Fruit Week satte store deler av Tripletex…

Les mer

Kreativ interiør-suksess med regnskapsfører på laget

Da Hanne S. Gjetmundsen etablerte Klart Regnskap våren 2021, hadde hun vært i et stort konsern i 6 år. Hun savnet både kundekontakt og variasjon i arbeidsoppgavene og valgte derfor…

Les mer