Hva er kontoklasser?

Kontoklasser er en inndeling av kontoer i en kontoplan. Det finnes ulike kontoplaner, men mest brukt er standardkontoplanen fra Standard Norge.

En kontoklasse definerer hva slags type transaksjoner som skal plasseres hvor, og skiller på selskapets inntekter og utgifter og eiendeler og gjeld.

En kontoplan deler typisk først inn kontoene i klasser med nummer fra 0 til 9. Kontoklassene deles igjen inn i kontogrupper med tilsvarende nummerering. Til sist nummereres de ulike kontoene og underkontoene, slik at den endelige betegnelsen på kontoene blir et tall med tre eller fire siffer.

Tripletex forklarer i samarbeid med Lykketall:

Hvilke kontoklasser benyttes i balanseregnskapet?

Balanseregnskapet viser selskapets eiendeler og gjeld og føres på kontoklasse 1 og 2. Differansen utgjør egenkapitalen.

  • 1000-1999: Eiendeler: Anleggsmidler, kortsiktige fordringer, kontanter og bankinnskudd
  • 2000-2999: Egenkapital og gjeld: Egenkapital, langsiktig gjeld, kortsiktig gjeld

 

Hvilke kontoklasser benyttes i resultatregnskapet?

Resultatregnskapet viser selskapets inntekter og kostnader og føres på kontoklasse 3-8. Differansen utgjør resultatet.

  • 3000-3999: Driftsinntekter
  • 4000-4999: Varekostnader
  • 5000-5999: Alle kostnader verd lønn og ansatte
  • 6000-7999: Andre driftskostnader
  • 8000-8999: Øvrige inntekter og kostnader

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

–Integrasjonen mellom iizy og Tripletex har vært avgjørende for veksten vår

Smarte løsninger betyr mindre tid på regnskap, fakturaer og tallmating, og mer tid på kunder for Utvendig Renhold. – iizy, sammen med Tripletex, har vært helt avgjørende for vår vekst,…

Les mer

Et ønske om å få fisk ble til en av Norges raskest voksende bedrifter

– Vi har jo fisket veldig, veldig mye. Men nesten aldri fått fisk, ler Ørjan Opperud. Han og kompisene Magnus Olsen og Morten Lindtvedt vokste opp sammen i Larvik i…

Les mer

Bærekraft og regnskap – hvordan henger det sammen?  

En kjent definisjon på bærekraft er en utvikling som imøteser dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. – Dette er et område jeg…

Les mer