Kontoplan

Hva er en kontoplan?

Kontoplan

En kontoplan er en oppstilling av kontoene som benyttes i en virksomhets regnskapsføring. Kontoplanen organiserer regnskapet ved å dele inntekter og utgifter på en måte som gjør regnskapet mer oversiktlig.

I Norge utgir Standardiseringen i Norge kontoplanen Norsk Standard Kontoplan NS 4102, som er grunnkontorammen for regnskapskontoer for norske virksomheter. Dette er en standardisert kontoplan som oppfyller regnskapslovens krav. Det er imidlertid ikke et krav å benytte seg av NS 4102, men det forenkler innleveringer til det offentlige, samtidig som det gjør det enklere for utenforstående å sette seg inn i regnskapet. Man kan også tilpasse kontoplanen til sitt eget regnskap.