Kortsiktig gjeld

Hva er kortsiktig gjeld?

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld er gjeld man venter å ha i mindre enn ett år. Gjeld som man har i over ett år er derfor langsiktig gjeld. Eksempler på kortsiktig gjeld er kassekreditt, gjeld til leverandører og andre påløpte kostnader.