Kostnader

Hva er kostnader?

Kostnader

Kostnader kan være alt fra kjøp av varer, til husleie, lønn og reisekostnader. Forskjellen mellom inntekter og kostnader er bedriftens resultat, og vil enten være et overskudd eller et underskudd. I motsetning til utgifter er imidlertid kostnader periodisert etter at den er forbrukt. Med andre ord kan man ha en utgift til råvarer som ikke blir en kostnad før råvarene forbrukes. Dersom kun deler av råvarene forbrukes i en gitt periode vil også kostnaden for samme periode være lavere enn utgiften.