Kredit

Hva er kredit?

Kredit

Kredit er et regnskapsteknisk begrep, og brukes vanligvis sammen med debet. Når transaksjoner bokføres skal det bokføres til både debet og kredit, slik at regnskapet ender i balanse.