Kreditor

Hva er en kreditor?

Kreditor

Kreditor er noen som har penger til gode, eller krav på andre ytelser eller varer. Kreditor har krav på noe fra en debitor. Vanligvis har kreditor lånt ut penger eller levert en vare til debitor.