Lagerrapport

Hva er en lagerrapport?

Lagerrapport

En lagerrapport kan brukes for å vise lagerstatus for hele eller deler av varelageret. Lagerrapporten kan inneholde informasjon om både antall, plassering, verdi etc.

Lager- og logistikkmodulen i Tripletex blir lansert i sin helhet i løpet av høsten 2021.