Langsiktig gjeld

Hva er langsiktig gjeld?

Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld er gjeld som en bedrift venter å ha i over ett år. Gjeld som betales innen ett år kategoriseres som kortsiktig gjeld.