Leverandør

Hva er en leverandør?

Leverandør

En leverandør er en person eller en virksomhet som skal levere et produkt eller en tjeneste til en annen part. En leverandør kan levere til en detaljhandel, som blir et mellomledd mellom leverandør og forbruker, eller direkte til forbrukeren.