Leverandørgjeld

Hva er leverandørgjeld?

Leverandørgjeld

Leverandørgjeld er gjeld til en leverandør som en har kjøpt en vare eller tjeneste fra. Leverandørgjelden gjøres opp når man betaler for varen. Denne typen gjeld hører inn under selskapets kortsiktige gjeld, siden den betales innen det har gått 12 måneder.