Likvide midler

Hva er likvide midler?

Likvide midler

Likvide midler er eiendeler som raskt kan omgjøres til kontanter. I tillegg til kontanter er bankinnskudd og børsnoterte aksjer eksempler på likvide midler.