Hva er likviditet?

Likviditet beskriver virksomhetens betalingsevne og kjøpekraft. God likviditet vil si at virksomheten er god til å innfri betalingsforpliktelsene sine, som regninger, lønn, skatt osv. 

Likviditet i en virksomhet

Å ha god likviditet, vil si at virksomheten har nok penger på konto til å betale forventede og løpende utgifter, så vel som uforutsette utgifter. Det er særlig virksomhetens evne til å finansiere den kortsiktige gjelden som tilsier om likviditeten er god.

Likviditet beregnes på bakgrunn av kontanter og beholdninger, som lett kan omsettes. Dermed er likviditet et uttrykk for bedriftens evne til å betale for seg og de kortsiktige betalingsforpliktelsene. I en virksomhet kan det være nyttig å ha et likviditetsbudsjett som gir god oversikt over tilgjengelige penger.

Tripletex forklarer, i samarbeid med Origami Paperworks:

 

Hva er likvide midler?

Likvide midler er de eiendelene som lett og hurtig kan omsettes, slik at de kan brukes her og nå til å foreta et kontant kjøp.

Kontanter er av naturlige årsaker det mest likvide middelet en virksomhet kan ha. Andre eksempler på likvide midler er bankinnskudd og børsnoterte aksjer og obligasjoner. Felles for disse er at de ikke er bundet opp i noe langsiktig som for eksempel et anleggsmiddel, og at de derfor enkelt kan omdannes til kontante penger.

Likvide midler og kortsiktig betalingsevne

Å ha en høy andel likvide midler anses som god kjøpekraft på kort sikt. Dersom en virksomhet ikke har mange likvide midler tilgjengelig, kan det oppstå problemer med å betale regninger og lignende. Det er altså nødvendig å ha annet enn verdifulle eiendeler som bygninger, biler og maskiner, hvis man for eksempel skulle betale for nye kontorstoler – her og nå.

Likvide midler skaper tillit

En virksomhet som kan vise at den likvide beholdningen er i orden, vil typisk ha det enklere med å tiltrekke seg investorer og leverandører. De likvide midlene skal sikre at virksomheten ikke går øyeblikkelig konkurs dersom uventede utgifter skulle oppstå.

Hvordan beregne likviditet?

Les videre her om hvordan du beregner likviditet. 

Oversikt over virksomhetens likvide midler

Det er to måter som kan hjelpe til med å skape overblikk over virksomhetens likvide midler:

Et likviditetsbudsjett kartlegger når det eksempelvis er månedlige betalinger slik at man kan planlegge når det er behov for ekstra midler.

En kontantstrømoppstilling gir et godt overblikk over innbetalinger og utbetalinger i løpet av forrige regnskapsår, som for eksempel kan hjelpe til med å vise hvor god bedriften er til å innfri sine betalingsforpliktelser.

Hvordan kan man forbedre likviditeten?

Hvis man finner ut at de likviditeten er for lav, for eksempel ved å lage et likviditetsbudsjett, kan man gjennomføre noen tiltak for å bedre situasjonen:

  • Økt lønnsomhet for bedriften er den mest gunstige veien til bedre likvide midler, men det er også lettere sagt enn gjort.
  • En annen måte er å kutte ned på eller fjerne kostnader
  • En tredje mulighet er å gå i banken og be om større kassekreditt, som også hører under likvide midler

Se disse 5 tipsene til likviditetsstyring.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Kjøregodtgjørelse 2023

Enten du er arbeidsgiver eller ansatt, kan det være lurt å sette seg inn i hvordan reglene for kjøregodtgjørelse fungerer, og hvilke satser som gjelder i 2023. Er arbeidsgiver pålagt…

Les mer

Ny GRFS og ny regnskapsførerlov – hva betyr det?

Vi har tatt en prat med Hans Olav Sekkeseter i Sticos for å få mer innsikt i hva ny regnskapsførerlov og ny GRFS innebærer. GRFS og ny regnskapsførerlov må sees…

Les mer

Firmabil – skatt og regler 2023

Mange bedrifter er avhengige av at de ansatte bruker bil i jobben. Men hvordan er reglene for bruk av firmabil, og lønner det seg med firmabil eller privatbil når du…

Les mer