Likviditet

Hva er likviditet?

Likviditet

Likviditet, eller betalingsevne, beskriver om man klarer å betale det man skylder av f.eks. regninger, lønn, skatt osv. Med god likviditet kan man betjene både disse forventede, løpende utgiftene, så vel som uforutsette utgifter.