Likviditetsgrad 2

Hva er likviditetsgrad 2?

Likviditetsgrad 2

Likviditetsgraden er et nøkkeltall som kan brukes i analyse og sammenligning av regnskap.

I motsetning til likvidetsgrad 1, som tar utgangspunkt i alle selskapets omløpsmidler for å beregne likviditet, holdes varelageret utenom beregning av likviditetsgrad 2. Dette er fordi varelageret er regnet som de vanskeligst omsettelige verdiene i en virksomhet. Formelen blir derfor (omløpsmidler-varelager) delt på kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Det vil si at de lettest omsettelige, eller mest likvide omløpsmidlene, er minst like store som den kortsiktige gjelden.

Her kan du lese mer om likviditetsstyring og likviditetsbudsjett.