Likviditetsgrad 2

Hva er likviditetsgrad 2?

Likviditetsgrad 2

I motsetning til likvidetsgrad 1, som tar utgangspunkt i alle selskapets omløpsmidler for å beregne likviditet, holdes varelageret utenom beregning av likviditetsgrad 2. Dette kan være mer hensiktsmessig når varelageret ikke kan omdannes til likvide midler innen en rimelig tidshorisont. Formelen er altså (Omløpsmidler – Varelager) / Kortsiktig gjeld. Dette nøkkeltallet gir en indikasjon på selskapets kortsiktige likviditet, og resultatet bør være en likviditetsgrad 2 som er større enn 1.