Hva er likviditetsgrad?

Virksomhetens likviditetsgrad sier noe om likviditeten er god eller dårlig, og bruker gjerne i analyse og sammenligning og regnskap. Likviditet kan du lese mer om her.

Det finnes forskjellige måter å beregne likviditetsgrad på – de to vanligste kalles ganske enkelt likviditetsgrad 1 og 2. Ved å sammenligne egne tall med de anbefalte verdiene, kan du avgjøre om virksomheten er på trygg grunn eller om det må gjøres grep for å forbedre betalingsevnen.

Med fakturaprogram fra Tripletex kan du skru på automatisk betalingsoppfølging av dine fakturaer. Da kommer pengene raskere inn – og det er bra for likviditeten til bedriften din.

 

Hva er likviditetsgrad 1?

Det er et finansielt nøkkeltall som setter et tall på virksomhetens evne til å betale for seg.

Hvordan regne ut likviditetsgrad 1?

Likviditetsgrad 1 regnes ut ved å dele omløpsmidler på kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler inkluderer blant annet varelager, investeringer og selskapets kontantbeholdning. Denne utregningen viser med andre ord om bedriften er i stand til å betale for seg når forpliktelsene forfaller.

Likviditetsgrad 1 bør være 2 eller høyere, slik at omløpsmidlene er verdt dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden.

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Ved beregning av likviditetsgrad 2 holdes varelageret utenom.

Her får du fem tips til god likviditetsstyring.

 

Hva er likviditetsgrad 2?

Likviditetsgrad 2 handler om forholdet mellom omløpsmidler uten varelager og kortsiktig gjeld.

Hvordan regne ut likviditetsgrad 2?

I motsetning til likviditetsgrad 1, som tar utgangspunkt i alle selskapets omløpsmidler for å beregne likviditet, holdes varelageret utenom beregning av likviditetsgrad 2. Dette er fordi varelageret er regnet som de vanskeligst omsettelige verdiene i en virksomhet. Formelen blir derfor (omløpsmidler-varelager) delt på kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 2 = (Omløpsmidler – Varelager) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Det vil si at de lettest omsettelige, eller mest likvide omløpsmidlene, er minst like store som den kortsiktige gjelden. I videoen over får du en forklaring på hvorfor du bør regne på likviditetsgrad 2.

 

Likviditetsgrad 3

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. Med de mest likvide omløpsmidlene menes de kontoene som representerer bank og kontantbeholdning (for eksempel 1900 Kontanter, 1920 Bankinnskudd, 2380 Kassekreditt med mer)

Likviditetsgrad 3 = (Kassebeholdning + Bankinnskudd) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3 bør være større enn 0,33.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer

Hack Tripletex – med fokus på systemsikkerhet

Datasikkerhet er – naturlig nok – høyt prioritert i Tripletex. I slutten av august arrangerte produkt- og utviklingsavdelingen derfor Security Week – en hel uke med fokus på sikkerhet. Uken…

Les mer

Teknologi som puncher for deg

– AI er mer en mulighet enn en begrensning, sier daglig leder og statsautorisert regnskapsfører, Mats William Lia, i Aicono.  Han beskriver Aicono som et regnskapsbyrå med et ungt og…

Les mer