Hva er likviditetsgrad?

Virksomhetens likviditetsgrad sier noe om likviditeten er god eller dårlig, og bruker gjerne i analyse og sammenligning og regnskap. Likviditet kan du lese mer om her.

Det finnes forskjellige måter å beregne likviditetsgrad på – de to vanligste kalles ganske enkelt likviditetsgrad 1 og 2. Ved å sammenligne egne tall med de anbefalte verdiene, kan du avgjøre om virksomheten er på trygg grunn eller om det må gjøres grep for å forbedre betalingsevnen.

 

Hva er likviditetsgrad 1?

Det er et finansielt nøkkeltall som setter et tall på virksomhetens evne til å betale for seg.

Hvordan regne ut likviditetsgrad 1?

Likviditetsgrad 1 regnes ut ved å dele omløpsmidler på kortsiktig gjeld.

Omløpsmidler inkluderer blant annet varelager, investeringer og selskapets kontantbeholdning. Denne utregningen viser med andre ord om bedriften er i stand til å betale for seg når forpliktelsene forfaller.

Likviditetsgrad 1 bør være 2 eller høyere, slik at omløpsmidlene er verdt dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden.

Likviditetsgrad 1 = Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Ved beregning av likviditetsgrad 2 holdes varelageret utenom.

Her får du fem tips til god likviditetsstyring.

 

Hva er likviditetsgrad 2?

Likviditetsgrad 2 handler om forholdet mellom omløpsmidler uten varelager og kortsiktig gjeld.

Hvordan regne ut likviditetsgrad 2?

I motsetning til likviditetsgrad 1, som tar utgangspunkt i alle selskapets omløpsmidler for å beregne likviditet, holdes varelageret utenom beregning av likviditetsgrad 2. Dette er fordi varelageret er regnet som de vanskeligst omsettelige verdiene i en virksomhet. Formelen blir derfor (omløpsmidler-varelager) delt på kortsiktig gjeld.

Likviditetsgrad 2 = (Omløpsmidler – Varelager) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Det vil si at de lettest omsettelige, eller mest likvide omløpsmidlene, er minst like store som den kortsiktige gjelden. I videoen over får du en forklaring på hvorfor du bør regne på likviditetsgrad 2.

 

Likviditetsgrad 3

Likviditetsgrad 3 er forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. Med de mest likvide omløpsmidlene menes de kontoene som representerer bank og kontantbeholdning (for eksempel 1900 Kontanter, 1920 Bankinnskudd, 2380 Kassekreditt med mer)

Likviditetsgrad 3 = (Kassebeholdning + Bankinnskudd) / Kortsiktig gjeld

Likviditetsgrad 3 bør være større enn 0,33.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Går sammen for å effektivisere hverdagen for regnskapsførere

En tettere integrasjon mellom Tripletex og Sticos Oversikt vil automatisere flere prosesser, slik at regnskapsførere får frigitt tid til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver. Samtidig vil de kunne håndtere…

Les mer

Ny GRFS og ny regnskapsførerlov – hva betyr det?

Vi har tatt en prat med Hans Olav Sekkeseter i Sticos for å få mer innsikt i hva ny regnskapsførerlov og ny GRFS innebærer. GRFS og ny regnskapsførerlov må sees…

Les mer

Kjøregodtgjørelse 2023

Enten du er arbeidsgiver eller ansatt, kan det være lurt å sette seg inn i hvordan reglene for kjøregodtgjørelse fungerer, og hvilke satser som gjelder i 2023. Er arbeidsgiver pålagt…

Les mer