Likviditetsstyring

Hva er likviditetsstyring?

Likviditetsstyring

Likviditetsstyring innebærer å analyse og påvirke virksomhetens likviditet. Ved å anvende likviditetsbudsjett og analyser av nøkkeltall (som likviditetsgrad), kan man få kontroll og oversikt over virksomhetens likviditet.