Hva er likviditetsstyring?

Likviditetsstyring innebærer å analysere og påvirke virksomhetens likviditet. Ved å anvende likviditetsbudsjett og analyser av nøkkeltall (som likviditetsgrad), kan man få kontroll og oversikt over virksomhetens likviditet.

 

5 tips til likviditetsstyring

Tripletex forklarer, i samarbeid med Origami Paperworks hvordan du kan styre likviditeten best mulig. Lene utdyper disse fem tipsene i videoen:

  1. Skaff deg innsikt og kontroll
  2. Lag en plan og følg den
  3. Få raskere betalt fra kunder
  4. Undersøk dine finansieringsmuligheter
  5. Kommunikasjon

Ønsker du flere tips, se denne artikkelen om 10 tips til god likviditetsstyring.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

5 gode grunner til rutinemessig kredittsjekk

Vi nærmer oss slutten av et turbulent år med etterdønninger av koronapandemi, renteøkning, prisvekst, varemangel og konkursøkning. Kort oppsummert er vi inne i en periode med stor usikkerhet og raske…

Les mer

Skatteregler ved elbil som firmabil

Dyrt drivstoff, bompenger og miljøhensyn gjør at stadig flere velger elbil. Ved bruk av egen bil i arbeid er det mange som mottar kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiver. Bruk av firmabil privat…

Les mer

Bærekraft og regnskap – hvordan henger det sammen?  

En kjent definisjon på bærekraft er en utvikling som imøteser dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. – Dette er et område jeg…

Les mer