Hva er lønn?

Lønn er den betaling en medarbeider får for å jobbe. Lønn utbetales vanligvis hver måned og består som regel av en grunnlønn pluss eventuelle tillegg.

Lønnskostnader er altså det en virksomhet betaler sine ansatte for deres arbeidsinnsats. Man kan også bruke begrepet personalkostnad istedenfor lønnskostnad.

Bruttolønn og nettolønn

Bruttolønn er den lønnen man får før skatt og andre diverse kostnader, som for eksempel lunsjkostnader, er trukket fra. Nettolønn er den lønnen man får utbetalt på konto, når skatt og kostnader er trukket fra.

Fastlønn og timebasert lønn

Den lønnen en arbeiderstaker mottar kan være fast, som vil si at man får en fast årslønn eller månedslønn. Dette gjelder ofte dersom man arbeider fulltid, eller hvis man har en viss stillingsprosent.

Man kan også få en timelønn, og få utbetalt lønn ut ifra hvor mange timer man arbeider den enkelte måned, som ofte gjelder for de som er deltidsansatt med varierende arbeidstid og arbeidsmengde.

Det kan også være vanlig å få en fast lønn i måneden, for deretter å få utbetalt ekstra for overtidsjobbing og provisjon.

Lønnsslipp

En lønnsslipp inneholder informasjon om lønnsutbetaling. Det er en kvittering som viser blant annet bruttolønn og hvor mye skatt arbeidstaker har betalt.

Lønnskostnader i regnskapet

For arbeidsgiver, skal lønnskostnader føres i kontogruppe 5 i regnskapet.

Lønn i Tripletex

Med Tripletex sitt lønnssystem kan du enkelt kjøre lønn for dine ansatte. Og med automatiske funksjoner inkludert, sparer du også mye tid under selve lønnskjøringen.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Har du fått brev fra Skatteetaten? 

I denne artikkelen ser vi på de viktigste endringene fra Skatteetaten og hvorfor du bør benytte deg av et system som lar deg håndtere både regnskap og årsoppgjør i en…

Les mer

Betalingssiden i Tripletex kommer i ny drakt

Vi jobber konstant med å forenkle hverdagen din og gi deg det beste regnskapsprogrammet på markedet. Nå har vi også holdt på så lenge at det begynner å bli behov…

Les mer

Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en juridisk bindende avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. Den setter klare rammer for hvordan selskapet skal drives og hvilke rettigheter og plikter hver aksjonær har. Avtalen…

Les mer