Maksimalt utbytte

Hva er maksimalt utbytte?

Hvor stort utbytte kan du egentlig forvente fra selskapet? For å komme frem til maksimalt utbytte i et aksjeselskap må størrelsen av fri egenkapital i selskapet beregnes. Dette er styrt av aksjeloven.

Det er i tillegg krav om at det skal være nok midler igjen i selskapet til at det drives videre med en forsvarlig egenkapital og likviditet.

Se Tripletex forklarer i samarbeid med Online Accounting:

 

Slik beregner vi fri egenkapital

For å regne ut fri egenkapital må du først finne «Sum eiendeler» i balanseregnskapet. Deretter trekker du fra gjelden og sitter igjen med egenkapitalen.

Sum eiendeler – gjeld = egenkapital

Videre må du trekke fra all egenkapital som er bundet. Det kan være aksjekapital, overkurs og eventuelle disponeringer som har redusert utbyttegrunnlaget.

Egenkapital – bundet egenkapital = Fri egenkapital

Slik kommer du frem til fri egenkapital, som er maksimalt utbytte.

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Diettgodtgjørelse 2024

Klikk her for kortversjonen Ansatte kan få matutgifter på jobbreiser dekket via diettgodtgjørelse. Se statens oppdaterte satser for både innenlands- og utenlandsreiser. Les om skattefrie beløp og hvordan overskytende beløp…

Les mer

Likviditetsbudsjett 2024 – få kontroll på likviditeten

Men først, hva er et likviditetsbudsjett? Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale…

Les mer

Skatteetaten ilegger tvangsmulkt ved for sen levering

Tvangsmulkt er en bot som myndighetene kan gi til de som ikke følger loven innen en gitt frist. Tvangsmulkt gjelder for flere offentlige oppgaver som mva-oppgave, skattemelding, a-melding, aksjonærregisteroppgaver osv.…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!