Hva er marginalskatt?

Marginalskatt viser til skatteprosenten som påløper på den siste tjente kronen av inntekt.

For å illustrere konseptet med marginalskatt, kan vi bruke et enkelt eksempel, og anta at skattesystemet har tre inntektstrinn:

  • Inntil 200 000 kr med en skattesats på 0%
  • Fra 200 001 kr til 500 000 kr med en skattesats på 30%
  • Over 500 000 kr med en skattesats på 40%

 

Hvis du tjener 250 000 kr, betaler du 0% i skatt for de første 200 000 kr, og 30% for de neste 50 000 kr. Dersom inntekten din øker med 10 000 kr til 260 000 kr, vil de ekstra 10 000 kr bli beskattet med 30%, som blir din marginalskattesats. Hvis inntekten din passerer 500 000 kr, vil hver ny krone over dette beløpet bli beskattet med 40%, som da blir din nye marginalskattesats.

Hvem er marginalskatt relevant for?

For bedriftseiere, inkludert de som driver enkeltpersonforetak, er dette relevant da det påvirker beslutninger rundt investeringer, utvikling, og skatteplanlegging.

For eiere av enkeltpersonforetak, som betaler skatt direkte fra foretakets inntekt som personinntekt, har marginalskatt betydelig innvirkning på økonomisk planlegging og vekstpotensial.

Hvor høy er marginalskatten?

Skattesystemet i Norge er progressivt, med økende skattesatser for høyere inntektsnivåer. Marginalskattesatsen varierer avhengig av din årlige inntekt og kan endre seg fra år til år basert på skatteregler. For nøyaktige satser og trinn, anbefales det å sjekke de nyeste oppdateringene fra skattemyndighetene eller en skatterådgiver.

En god forståelse av hvordan marginalskatt påvirker din bedrift kan bidra til effektiv skatteplanlegging og optimalisering av skattebyrden. Det anbefales å holde seg oppdatert på gjeldende skattesatser og fradrag, samt å vurdere profesjonell rådgivning for kompleks skatteplanlegging.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Hvordan beregnes feriepenger?

Ved 5 ukers ferie skal feriepengene utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget. Dette grunnlaget beregnes av den ansattes lønn, inkludert blant annet overtid og tips, gjennom et kalenderår. Under kan du…

Les mer

Nå er det nye kontrollskjema som gjelder

Tripletex har oppdatert alle kontrollskjema, og etter mange tilbakemeldinger fra dere har disse blitt enda bedre. Dette er noen av forbedringene vi har gjort: Utskriftsvennlig PDF av kursfortegnelse, med firmalogo…

Les mer

Permittering – regler og plikter for arbeidsgivere

Permittering kan være nødvendig for bedrifter som opplever økonomiske utfordringer, siden det gir en mulighet til å redusere lønnskostnader uten å avslutte ansettelsesforholdet. Når ansatte blir permittert, er de fortsatt…

Les mer