Merverdi

Hva er merverdi?

Merverdi

Merverdi i avgiftssammenheng innebærer at en vare tillegges mer verdi for hvert ledd den passerer i handelskjeden. Varen tillegges verdi både ved at den eksempelvis bearbeides, foredles eller flyttes, men også for at selger ønsker avanse for den ekstra verdien som tillegges.