MVA-loven

Hva er MVA-loven?

MVA-loven

Merverdiloven (eller lov om merverdiavgift) omhandler merverdiavgiften, og prinsipper, definisjoner og plikter knyttet til denne.