Hva er MVA?

Merverdiavgift (MVA) er en prosentvis avgift som legges på verdien av varer og tjenester. MVA betales til staten i hvert ledd av produksjon eller handel som gir en vare eller tjeneste merverdi.

Hva betyr mva?

MVA står for MerVerdiAvgift. Også ofte kalt moms da det tidligere het merverdiomsetningsavgift.

Når er en virksomhet momspliktig?

En virksomhet blir momspliktig når den i løpet av en 12 måneders periode har tjent 50 000 kr på salg av momspliktige varer eller tjenester. Virksomheten må da søke om å bli registrert i mva-registeret. Det er ikke lov å legge mva på en faktura før man er registrert.
Du kan lese mer om registreringsplikt på Lovdata sine sider.

Les også: dette er de seks vanligste MVA-mytene

Hvor mye er mva? Mva satser

De vanligste satsene er:

  • 25%: De aller fleste varer og tjenester. Generelt sett er mva-satsen 25%, og beregnes ut ifra salgsprisen. Denne satsen gjelder for eksempel hvis du kjøper en genser i en klesbutikk.
  • 15%: Næringsmidler, drikke og mat.
  • 12%: Kinobilletter, persontransport, idrett og utleie av rom

Forholdsmessig mva

Forholdsmessig mva er en beregnet sats som en bedrift bruker når de har både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet.
Dersom en bedrift har omsetning som kommer fra både avgiftspliktig og -unntatt virksomhet må det beregnes en forholdsmessig mva som representerer den avgiftspliktige delen av omsetningen.

For å beregne den forholdsmessige mva-en tar man som regel utgangspunkt i andelen mva-pliktig omsetning for fjoråret. Denne prosentsatsen brukes så som en fordelingsnøkkel, som kan multipliseres med inneværende periodes omsetning.

Fritak for mva

Enkelte bransjer, varer og tjenester er fritatt fra MVA. Fritatt omsetning har en MVA-sats på 0 %, men i motsetning til omsetning som er unntatt MVA gjelder MVA-lovgivningen fremdeles for fritatte varene og tjenestene.

Det er med andre ord ikke nødvendig å beregne merverdiavgift for fritatte varer og tjenester. Man kan likevel være registrert i MVA-registeret, og få fradrag for merverdiavgift som er betalt for varer og tjenester.

Næringer som er fritatt fra MVA inkluderer blant annet kultur, kunst, helse, undervisning og finansielle tjenester. For å se komplett liste, klikk deg inn på Altinn.

Utgående og inngående mva

Når din bedrift selger en vare eller tjeneste legges det på en avgift, dette er bedriftens utgående mva. Det er lurt å avsette for betaling av mva på egen konto og betale i tide, så unngår du å ha staten som kreditor.

Samtidig får bedriften din fradrag for MVA på fleste varer og tjenester som du kjøper inn til virksomheten, dette er inngående mva.

MVA-refusjon (momsrefusjon) for bedrifter

Når du blir registrert i mva-registeret er det mulig å be om tilbakebetaling av mva på innkjøp utført inntil tre år tilbake i tid. Varen kan ikke ha blitt videresolgt uten mva, og den må ha blitt brukt i den avgiftspliktige virksomheten.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Utleggstrekk – lover og regler for arbeidsgivere

Hva er utleggstrekk, og hvilke regler gjelder? Utleggstrekk – definisjon og forklaring Utleggstrekk, tidligere kalt påleggstrekk, innebærer at arbeidsgiveren trekker et beløp fra den ansattes lønn. Dette kan skje hvis…

Les mer

Går sammen for å effektivisere hverdagen for regnskapsførere

En tettere integrasjon mellom Tripletex og Sticos Oversikt vil automatisere flere prosesser, slik at regnskapsførere får frigitt tid til å fokusere på mer verdiskapende oppgaver. Samtidig vil de kunne håndtere…

Les mer

Slik bruker du elektro- og VVS-modulene enda smartere

Hvis du har brukt en av disse modulene en stund er du trolig allerede kjent med at det er enkelt å både knytte - og fakturere - timer og kostnader…

Les mer