Netto

Hva betyr netto?

Netto

Netto brukes om et beløp etter at noe er trukket fra, altså den opprinnelige summen minus alle fradrag. Motsatsen til netto er brutto.

Begrepet benyttes blant annet når man omtaler inntekt etter skatt, det vil si nettolønn. Andre eksempler på bruksområder er nettovekt (vekt uten emballasje) eller nettoformue (formue med fradrag av gjeld).