Hva er noter i regnskap?

Noteopplysninger, eller noter, er kommentarer til regnskapet. Noen noteopplysninger er det krav om at skal være med i årsregnskapet, mens andre er valgfrie – det avhenger blant annet av bedriftens størrelse.

Notene skal gjøre det enklere å forstå regnskapet, og gi informasjon og redegjøre for hvordan man har gått frem for å fastsette ulike beløper, verdier og så videre. Det er viktig å ha i tankene at regnskapet skal opplyse om forholdene i bedriften, og være forståelig også for andre enn dem som faktisk utarbeider det.

Hvilke noteopplysninger er man pliktig til å utarbeide?

Alle selskaper er pliktig til å utarbeide noter til årsregnskapet. Hvilke noteopplysninger et selskap skal utarbeide kommer an på hva som er obligatorisk for selskapets størrelse, i tillegg til hvilke tilleggsopplysninger selskapet selv synes er viktig å gi mer detaljert informasjon om.

Her er en liste over obligatoriske noter som små foretak er pliktige til å lage en note om:

  • Antall aksjer og aksjeeiere
  • Antall ansatte, herunder obligatorisk tjenestepensjon
  • Ytelser til ledende personer
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Men det er også flere noter som kan og bør utarbeides. For mer informasjon om hvilke lover og regler som gjelder angående noteopplysninger, henviser vi til kapittel 7 i regnskapsloven på Lovdatas nettside.

Ledelsen i selskapet har ansvar for at noteopplysningene blir utarbeidet i forbindelse med årsavslutningen, og sendt til Brønnøysundregisteret sammen med resten av regnskapet.

Eksempler på noteopplysninger

For eksempel så er det i en note som omhandler lønn vanlig at man spesifiserer lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, bonus/andre ytelser, lønn til daglig leder, ytelser til styremedlemmer og godtgjørelse til revisor. Men det er ikke alle selskaper som har like mye å spesifisere, så det er forskjellig fra selskap til selskap.

Noteopplysninger har også andre formål enn bare å spesifisere beløp i resultatregnskapet. Det er også vanlig å lage egne noter som viser en oversikt over aksjonærer og datterselskaper.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Likviditetsbudsjett 2024 – få kontroll på likviditeten

Men først, hva er et likviditetsbudsjett? Likviditetsbudsjettet er en virksomhets oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger i en fremtidig periode, som forteller om man har penger nok til å betale…

Les mer

Skatt på utbytte i 2024

Når du har eget aksjeselskap, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer

Gir barn og unge muligheten til å delta i fritidsaktiviteter

(Toppbilde av Mats Zuccarello. Foto: Tone Langbakken / Antenna) Zuccarellostiftelsen gir barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet og foreldrenes…

Les mer

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!