Noter

Hva er noter i regnskap?

Noter

Noteopplysninger, eller noter, er kommentarer til regnskapet. Noen noteopplysninger er det krav om at skal være med i årsregnskapet, mens andre er valgfrie – det avhenger blant annet av bedriftens størrelse. De påkrevde opplysningene gjelder blant annet antall ansatte, aksjer og aksjeeiere. Notene skal gjøre det enklere å forstå regnskapet, slik at det er tydelig hvordan man har gått frem for å fastsette ulike beløper, verdier og så videre. Det er viktig å ha i tankene at regnskapet skal opplyse om forholdene i bedriften, og være forståelig også for andre enn dem som faktisk utarbeider det.