Hva er noter i regnskap?

Noteopplysninger, eller noter, er kommentarer til regnskapet. Noen noteopplysninger er det krav om at skal være med i årsregnskapet, mens andre er valgfrie – det avhenger blant annet av bedriftens størrelse.

Notene skal gjøre det enklere å forstå regnskapet, og gi informasjon og redegjøre for hvordan man har gått frem for å fastsette ulike beløper, verdier og så videre. Det er viktig å ha i tankene at regnskapet skal opplyse om forholdene i bedriften, og være forståelig også for andre enn dem som faktisk utarbeider det.

Hvilke noteopplysninger er man pliktig til å utarbeide?

Alle selskaper er pliktig til å utarbeide noter til årsregnskapet. Hvilke noteopplysninger et selskap skal utarbeide kommer an på hva som er obligatorisk for selskapets størrelse, i tillegg til hvilke tilleggsopplysninger selskapet selv synes er viktig å gi mer detaljert informasjon om.

Her er en liste over obligatoriske noter som små foretak er pliktige til å lage en note om:

  • Antall aksjer og aksjeeiere
  • Antall ansatte, herunder obligatorisk tjenestepensjon
  • Ytelser til ledende personer
  • Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Men det er også flere noter som kan og bør utarbeides. For mer informasjon om hvilke lover og regler som gjelder angående noteopplysninger, henviser vi til kapittel 7 i regnskapsloven på Lovdatas nettside.

Ledelsen i selskapet har ansvar for at noteopplysningene blir utarbeidet i forbindelse med årsavslutningen, og sendt til Brønnøysundregisteret sammen med resten av regnskapet.

Eksempler på noteopplysninger

For eksempel så er det i en note som omhandler lønn vanlig at man spesifiserer lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, bonus/andre ytelser, lønn til daglig leder, ytelser til styremedlemmer og godtgjørelse til revisor. Men det er ikke alle selskaper som har like mye å spesifisere, så det er forskjellig fra selskap til selskap.

Noteopplysninger har også andre formål enn bare å spesifisere beløp i resultatregnskapet. Det er også vanlig å lage egne noter som viser en oversikt over aksjonærer og datterselskaper.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Firmabil – skatt og regler 2023

Mange bedrifter er avhengige av at de ansatte bruker bil i jobben. Men hvordan er reglene for bruk av firmabil, og lønner det seg med firmabil eller privatbil når du…

Les mer

Ny GRFS og ny regnskapsførerlov – hva betyr det?

Vi har tatt en prat med Hans Olav Sekkeseter i Sticos for å få mer innsikt i hva ny regnskapsførerlov og ny GRFS innebærer. GRFS og ny regnskapsførerlov må sees…

Les mer

– Starten på en AI-revolusjon innen produktutvikling

Kort oppsummert: Dette var inspirerende!  Hackathon med temaet "Gjør Tripletex smartere" ble enkelt og greit en stor suksess!  Over 140 talentfulle personer fra forskjellige avdelinger i Tripletex, hovedsakelig fra produkt…

Les mer